Bijles...

Uit de praktijk: "Jij doet toch ook bijles?"

Dit wordt mij wel vaker gevraagd. Ja, inderdaad naast de taaltrainingen op maat geef ik ook "bijles" Engels. Hoewel bijna alle leerlingen (en ouders) het "bijles" zo noemen, zie ik het zelf meer als een vorm van persoonlijke begeleiding. Het kan gaan om een vraag over iets van grammatica, een project, presentatie, een schrijftoets, uitspraak, of bijv. over hoe je je voor een toets of examen kan voorbereiden. Je zou inderdaad kunnen denken dat "bijles" daardoor redelijk standaard is, maar omdat in de praktijk iedereen een verschillend niveau en een verschillende manier van leren heeft, vind ik het nooit hetzelfde. Per situatie een zo passend mogelijke aanpak proberen toe te passen zodat iemand er het meeste baat bij heeft vind ik erg belangrijk (dit doe ik ook zo bij de taaltrainingen). Daardoor komt het regelmatig voor dat iemand na een paar lessen weer vol goede moed verder kan en dan pas weer contact opneemt als hij of zij zelf denkt dat het weer nodig is. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die meer structurele begeleiding nodig hebben bijv. door dyslexie of een opgelopen achterstand. Maar wat mij betreft is het dus altijd maatwerk, ook voor "bijles".